Author Archives: admin

Haapsalu linna sümboolikakonkursile esitati 41 tööd

Ühineva Haapsalu linna uue sümboolika konkursi tööde esitamise tähtajaks laekus kokku 41 konkursitööd – vapi ja lipu kavandit. Konkursi hindamiskomisjon tutvub hetkel esitatud töödega, komisjoni koosolek toimub reedel, 15. septembril. Komisjoni liikmed hindavad esitatud kavandeid igaüks 10 punkti süsteemis, kus hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida. Komisjon esitab enim hindamispunkte saanud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks. Riigikantselei arvamust arvestades… Read More »

ÜHINEMISLEPINGU RAHVAHÄÄLETUS

Kokku on lepintud ühinemislepingu rahvahääletuse kuupäevad: Elektrooniline hääletus – 14.-17. november 2016 Hääletus jaoskondades – 18.-20. november 2016 Haapsalu Kultuurikeskuses Uuemõisa mõisahoones

ÜHINEMISLEPINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Ridala Vallavolikogu ja Haapsalu Linnavolikogu otsustasid korraldada ühinemislepingu avaliku väljapaneku 03.-23. oktoobrini 2016. Ühinemislepinguga saab tutvuda: Haapsalu Linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu) ning veebilehel www.haapsalu.ee Ridala Vallavalitsuses (Lossi tn 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald) ning veebilehel www.ridala.ee Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab kuni 24. oktoobrini 2016 kella 17.00. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult: Haapsalu… Read More »

AVALIKE ARUTELUDE AJAKAVA

Ühinemise avalike arutelude ajakava: Ridala vallas 30.09.2016 kell 19.00 „Kogre Kõrtsis“ Puise ninal 07.10.2016 kell 19.00 Haeska mõisas 14.10.2016 kell 19.00 Asuküla seltsimajas 04.11.2016 kell 19.00 Altmõisa Külalistemajas 11.11.2016 kell 19.00 Käbi Külalistemajas 18.11.2016 kell 19.00 Uuemõisa lossi Valges saalis Haapsalu linnas 13.10.2016 kell 17.00 Haapsalu Kultuurimajas 14.10.2016 kell 17.00 Haapsalu Sotsiaalmajas (vene keeles) 17.10.2016 kell… Read More »

Ridala vald korraldab kohtumisõhtute tuuri “Külast külla”

30. septembrist 18. novembrini korraldab Ridala Vallavalitsus Ridala valla kohtumisõhtute tuuri “Külast külla”, kus arutatakse kogukondade ja omavalitsuse koostöö arendamise teemasid, tutvustatakse ühinemisega seonduvaid aspekte ja ühinemislepingus kokkulepitut. Kohtumisõhtutel osalevad ka Haapsalu linna esindajad. Samal ajavahemikul korraldatakse ühinemist tutvustavad rahvakoosolekud ka Haapsalu linnas. Kohtumisõhtute ajakava: 30. septembril „Kogre Kõrtsis“ Puise ninal (Kiideva, Koidu, Põgari-Sassi ja… Read More »

Juhtivkomisjon esitas ühinemislepingu volikogudele esimeseks lugemiseks

09. septembril 2016 toimunud  juhtivkomisjoni koosolekul arutas juhtivkomisjon Haapsalu ja Ridala volikogude poolt ühinemislepingusse tehtud muudatusettepanekuid. 20.septembril 2016 tegi  juhtivkomisjon otsuse kiita heaks täiendatud ühinemislepingu kavand ja esitada see Ridala valla ja Haapsalu linna volikogudele esimeseks lugemiseks ja avaliku väljapaneku korraldamise otsustamiseks. Ühinemislepingut täiendati volikogude liikmete poolt tehtud muutmis- ja täiendamisettepanekute põhjal. Komisjon tegi volikogudele ettepaneku korraldada ühinemislepingu avalik väljapanek… Read More »

Juhtivkomisjon koguneb 09. juunil Uuemõisas

Juhtivkomisjoni koosolek toimub 09. juunil 2016 Ridala vallavalitsuses Uuemõisa lossis. Koosoleku päevakorras on ühinemislepingu esmase kavandi arutelu, sh valdkonnakomisjonide ettepanekud avalike teenuste arendamise osas, osalemine koostööliitudes, ühinemisega kaasnevad finantsmõjud ja ühinemistoetuse kasutamise põhimõtete arutelu.

31. mail 2016 toimus Ridala valla ja Haapsalu linna volikogude kohtumine Haapsalu Kultuurikeskuses

Haapsalu linna kutsel toimus 31. mail 2016 Haapsalu Kultuurikeskuses Ridala valla ja Haapsalu linna volikogude kohtumine. Kohtumisel tutvustati volikogudele läbirääkimiste kulgu ja seniseid tulemusi. Läbirääkimisdelegatsioonide juhid Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Ridala vallavolikogu esimees Olev Peetris andsid ülevaate Haapsalu linnast ja Ridala vallast. Arutleti ühineva omavalitsuse staatuse ja nime teemal. Haapsalu delegatsioon on teinud ettepaneku… Read More »

Haapsalu ja Ridala kaaluvad ühinemist

Läänemaa suurim omavalitsus, Haapsalu linn võttis vastu Ridala valla oktoobris tehtud ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi. Haapsalu on oma naabriga liitumist arutanud ka varasematel aastatel, kuid ühinemiseni pole seni jõutud, vahendas “Aktuaalne kaamera”. Nüüd ollakse optimistlikud, et ees ootava haldusreformi valguses see siiski õnnestub. Lisaargument on seekord 1,13 miljoni eurone liitumistoetus, mille ühisomavalitsus riigilt saaks. Kui Haapsalu… Read More »