Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisläbirääkimised

Tere tulemast Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisläbirääkimiste veebilehele. Lehelt leiate olulise info ühinemise eesmärkidest, läbirääkimiste protsessist ja tulemustest koos dokumentidega.

Ridala_ja_Haapsalu

Projekti nimetus: Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine

Projekti number: EU49781

Projekti algus: 09.03.2016

Projekti lõpp: 31.12.2017

Projekti maksumus kokku: 38 171,48 EUR. Sellest Euroopa Sotsiaalfondi toetus 32 445,76 EUR.

Partnerid: Haapsalu Linnavalitsus ja Ridala Vallavalitsus

Koordinaator: Margus Metssalu

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärgiks on Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemine üheks omavalitsuseks. Arvestades senist piirkondlikku terviklikkust, inimeste igapäevast kahe kohaliku omavalitsuse vahelist pendel- ja teenusrännet ning elukeskkonna põimumist, on eesmärk seda kinnistada ka halduskorralduslikult. Eesmärk lähtub piirkondlikust terviklikkusest ja ühtsetel põhimõtetel teostatavast sotsiaal-, majandus-, kultuuri-, haridus- ja keskkonnapoliitikast ning tagab piirkonna tasakaalustatud sotsiaalmajandusliku arengu.