Haapsalu linna sümboolikakonkursile esitati 41 tööd

By | 8. sept. 2017
Ühineva Haapsalu linna uue sümboolika konkursi tööde esitamise tähtajaks laekus kokku 41 konkursitööd – vapi ja lipu kavandit. Konkursi hindamiskomisjon tutvub hetkel esitatud töödega, komisjoni koosolek toimub reedel, 15. septembril.

Komisjoni liikmed hindavad esitatud kavandeid igaüks 10 punkti süsteemis, kus hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida. Komisjon esitab enim hindamispunkte saanud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks. Riigikantselei arvamust arvestades võib töö autor konkursitööd muuta või täiendada.

Vastavalt ühinemislepingule otsustab uue sümboolika kinnitamise uus valitav volikogu pärast ühinemist. Kuni uue sümboolika kinnitamiseni kasutatakse Haapsalu linna ühinemiseelset sümboolikat.
Konkursitööd on nähtavad SIIN