VOLIKOGUD KINNITASID ÜHINEMISLEPINGU

By | 27. dets. 2016

Haapsalu Linnavolikogu kinnitas ühinemislepingu 16.12.2016 ja Ridala Vallavolikogu 20.12.2016.

Volikogud esitasid Vabariigi Valitsusele taotluse Haapsalu linna ja Ridala valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Haapsalu linn.