Ühinemisleping

02. detsembril 2016 kiitis ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjon heaks lõpliku ühinemislepingu eelnõu koos lisadega ja esitas need Ridala valla ja Haapsalu linna volikogudele kinnitamise otsustamiseks.

Haapsalu Linnavolikogu kinnitas ühinemislepingu 16.12.2016 ja Ridala Vallavolikogu 20.12.2016.

Kinnitatud ühinemisleping koos lisadega:

ÜHINEMISLEPING_02.12.2016

Lisa_1_SELETUSKIRI_02.12.2016

Lisa_2_linna_kaart_02.12.2016

Lisa_3a_Haapsalu_prioriteetsed_investeeringud_02.12.2016-xls

Lisa_3b_Ridala_prioriteetsed_investeeringud_02.12.2016-xls

Lisa_3c_Ridala_prioriteetsed_investeeringud_seletuskiri_02.12.2016

Lisa_4_Üleminekuperioodi_tegevus-ja_ajakava_02.12.2016

Lisa_5_Ridala_valla_2015_majandusaasta_aruanne

Lisa_6_Haapsalu_linna_2015_majandusaasta_aruanne

Lisa_7_Õiend_ettepanekud_lepingusse_02.12.2016