Haapsalu linna sümboolikakonkursile esitati 41 tööd

Ühineva Haapsalu linna uue sümboolika konkursi tööde esitamise tähtajaks laekus kokku 41 konkursitööd – vapi ja lipu kavandit. Konkursi hindamiskomisjon tutvub hetkel esitatud töödega, komisjoni koosolek toimub reedel, 15. septembril. Komisjoni liikmed hindavad esitatud kavandeid igaüks 10 punkti süsteemis, kus hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida. Komisjon esitab enim hindamispunkte saanud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks. Riigikantselei arvamust arvestades… Read More »

Haapsalu linn ja Ridala vald kuulutasid välja ühinenud Haapsalu linna sümboolika konkursi

Konkursi eesmärgiks on leida Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise teel moodustuva Haapsalu linna ametlik sümboolika – vapp ja lipp. Konkursile esitatud kavandid peavad arvestama järgmiste nõuetega: Vapi ja lipu kujundamisel ja nende sümbolite valikul peab lähtuma Haapsalu ja Ridala ajaloolisest taustast. Arvestama peab asjaoluga, et Haapsalu linn on Lääne maakonna keskus ja maakonna ajaloolise… Read More »

VOLIKOGUD KINNITASID ÜHINEMISLEPINGU

Haapsalu Linnavolikogu kinnitas ühinemislepingu 16.12.2016 ja Ridala Vallavolikogu 20.12.2016. Volikogud esitasid Vabariigi Valitsusele taotluse Haapsalu linna ja Ridala valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Haapsalu linn.

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED

Haapsalu linn Hääleõiguslike elanike arv (vähemalt 16. a vanused elanikud) – 8685 inimest. Küsitlused osalenud elanike arv kokku – 366 (4,2%), neist: e-hääletusel osalenute arv – 198 küsitluspunktis osalenute arv – 168 Hääled jagunesid järgmiselt: “JAH” vastanuid – 286 (78,1%) “EI” vastanuid – 80 (21,9%) Ridala vald Hääleõiguslike elanike arv (vähemalt 16. a vanused elanikud)… Read More »

RAHVAKÜSITLUS ÜHINEMISE KOHTA

Ajavahemikul 14.–20. november toimub Haapsalu linnas ja Ridala vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16-aastased ja vanemad valimisõiguslikud Haapsalu linna ja Ridala valla elanikud. RAHVAKÜSITLUS HAAPSALU LINNAS Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.–17. novembril 2016 kell 8–20. Haapsalu linna elanike hääletamise otselink VOLISes: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/115?kid=12564 Küsitlus tehakse küsitluspunktis 18.–20. novembril 2016… Read More »

AVALIKE ARUTELUDE AJAKAVA MUUDATUS

Järgmised ühinemise avalikud arutelud toimuvad Ridala valla “Külast külla” kohtumiste tuuri raames: 04.11.2016 kell 19.00 Altmõisa Külalistemajas 11.11.2016 kell 19.00 Käbi Külalistemajas 18.11.2016 kell 19.00 Uuemõisa lossi Valges saalis Algse kava kohaselt oli  plaanitud kohtumine Käbi Külalistemajas 14. oktoobril ja Asuküla Seltsimajas 11. novembril, mis vahetasid omavahel kohad. Vabandame ebameeldivuste pärast!

ÜHINEMISLEPINGU RAHVAHÄÄLETUS

Kokku on lepintud ühinemislepingu rahvahääletuse kuupäevad: Elektrooniline hääletus – 14.-17. november 2016 Hääletus jaoskondades – 18.-20. november 2016 Haapsalu Kultuurikeskuses Uuemõisa mõisahoones

ÜHINEMISLEPINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Ridala Vallavolikogu ja Haapsalu Linnavolikogu otsustasid korraldada ühinemislepingu avaliku väljapaneku 03.-23. oktoobrini 2016. Ühinemislepinguga saab tutvuda: Haapsalu Linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu) ning veebilehel www.haapsalu.ee Ridala Vallavalitsuses (Lossi tn 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald) ning veebilehel www.ridala.ee Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab kuni 24. oktoobrini 2016 kella 17.00. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult: Haapsalu… Read More »