RAHVAKÜSITLUS ÜHINEMISE KOHTA

By | 14. nov. 2016

Ajavahemikul 14.–20. november toimub Haapsalu linnas ja Ridala vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16-aastased ja vanemad valimisõiguslikud Haapsalu linna ja Ridala valla elanikud.

RAHVAKÜSITLUS HAAPSALU LINNAS

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.–17. novembril 2016 kell 8–20.

Haapsalu linna elanike hääletamise otselink VOLISes: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/115?kid=12564

Küsitlus tehakse küsitluspunktis 18.–20. novembril 2016 alljärgnevail kellaaegadel:

18. novembril kell 12–20
19. novembril kell 10–18
20. novembril kell 10–18

Küsitluspunkt asub Haapsalu kultuurikeskuses (Posti 34, Haapsalu).

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas tehtaval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus komisjonile hiljemalt 20. novembriks kell 15.

Komisjoni kontaktandmed: Marina Kallas, tel 5564 6060, e-post marina.kallas@haapsalulv.ee.

RAHVAKÜSITLUS RIDALA VALLAS

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.–17. novembril 2016 kell 8–20.

Ridala valla elanike hääletamise otselink VOLISes: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14218

Küsitlus tehakse küsitluspunktis 18.–20. novembril 2016 alljärgnevail kellaaegadel:

18. novembril kell 12–20
19. novembril kell 10–18
20. novembril kell 10–18

Küsitluspunkt asub aadressil Uuemõisa mõisahoone, Lossi tn 4, Uuemõisa alevik.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas tehtaval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus komisjonile hiljemalt 20. novembriks kell 15.

Rahvaküsitluse tegemiseks on moodustatud viieliikmeline komisjon.

Komisjoni kontakttelefonid 472 4440, 521 1474.